2016. május 9., hétfő

Hitler Bombája


Érdeklődéssel olvastam a Rubicon történelmi magazin 2015/11 számában Németh István tanulmányát a második világháború alatti német atomprogramról. A szerző írását most olvasóimmal is szeretném megosztani.

2016. április 15., péntek

Érdekesség (PPS)

Juhász Gyula-TRIANON

2016. március 21., hétfő

Magyar uralkodók (xls)

Magyar uralkodók

2016. március 9., szerda

Ady a költő és Tisza a politikus

Érdekes és izgalmas tanulmányt olvastam a Rubicon 2015/11 számában Pomogáts Béla tollából Ady Endréről és Tisza Istvánról. A cikket szeretném megosztani olvasóimmal.

2016. február 18., csütörtök

Érdekesség (PPS)

Mielőtt a ismertté váltak volna

Hirosima, Nagaszaki

Érdekes tanulmányt olvastam Németh Istvántól a Rubicon c. történelmi magazin 2015/ 11 számában az atomkorszak kezdetéről.” A történelem során egyetlen katonai csapás sem változtatta meg annyira az emberiség sorsát, mint a két atombomba bevetése. Hiszen 1945-ig a fegyverkezés fejlesztése mindig ugrás-szerűen megnövelte a következő háború áldozatainak a számát. Napóleon 18o0-1815 közötti hadjárataiban, több mint 775 ezer katona halt meg, az első világháborúban 17 millió, a második világháborúban már 60 millió. Az atombomba azonban véget vetett a halálos spirálnak. Az új nukleáris fegyverek kozmikus megsemmisítő ereje túlnyomórészt békés rendezésre kényszerítette a második világháború utáni szuperhatalmakat. Vitájukat nem harmadik világháború, hanem hidegháború követte, amely tulajdonképpen hosszú béke volt.

2016. január 18., hétfő

Csodafegyverek


Élvezettel olvastam Németh István tollából „A csodafegyver” c.tanulmányát a Rubicon történelmi magazin 2015/11 számában. A bevezetőben ez olvasható: „Miután Albert Speer 1942 tavaszán fegyverkezési miniszter lett, új fegyverek fejlesztését szorgalmazta, hogy az ellenfél számszerű fölényét kiegyenlítse. Rakéták, sugárhaj-tású vadászgépek, tengeralattjárók,, távirányítású bombák, nehézpáncélosok, nagy erejű robbanóanyagok fejlesztését forszírozta. Valamennyi területen úttörő jellegű projektek kezdődtek . A legnagyobb problémát azonban az időhiány jelentette, mivel az új fegyverek sorozatgyártásáig hosszú út vezetett. A frontokon elszenvedett csapásokat a náci vezetés kitartásra buzdító jelszavakkal és új, titkos fegyverek bevetésének igéretével igyekezett ellensúlyozni.

2015. december 11., péntek

Rajk és Tito perek Magyarországon, 1948-1956 (részletek)


Magyarországon 1949-ben töretlenül folytatódott annak a kommunista Einrichtungswerknek a gyakorlatba való átültetése írja Gyarmati György, amely 1948 nyarán a két „munkáspárt”- a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt –erőltetett és kontraszelektált fúziójával kapott újabb lendületet. A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) egyeduralmának kiépítését szolgálta a következő évben a Magyar Függetlenségi Népfront nevű fantom szervezet létrehozása, a korábban önálló koalíciós partnerek ( Független Kisgazda és Polgári Párt, a Nemzeti Paraszt Párt) árnyékpártokká degradálása.

2015. december 7., hétfő

A Magyar Filmhíradó különkiadása 1953 márciusában, Sztálin halálakor


2015. november 30., hétfő

Érdekesség

Történelmi Fotók Budapest